Månadsmöte januari om nyord

Årets första månadsmöte ägde rum den 24 januari. Ämnet var nyord.

Vår styrelseledamot, Birgitta Agazzi, var januari månads föredragshållare vid vårt månadsmöte..Hon är språkvårdare och har varit nyordsansvarig på Språkrådet och Svenska språknämnden.

Birgitta, som skrivit boken "Nyord i svenskan", delgav oss en intressant exposé över svenska nyord från 1940-talet till i dag. Det blev en fängslande tidsresa som framfördes på ett mycket kunnigt och medryckande sätt.

Med nyord menas att ordet inte fanns före viss tid.

Här följer några exempel på nyord och när i tiden de kom.
1940-talet: jeans, järnridå
1950-talet: raggare, tv 
1960-talet: charterresa, pizza 
1970-talet: mansgris, video
1980-talet aids, mikro
1990-talet: boxvin, internet 
nollnoll-talet: googla, pudla 
2010-talet: hen,selfie 

Detta är bara ett axplock av vad vi fick oss till livs.

Det var mycket begeistrade åhörare som tog del av framställningen, vilket inte minst de många frågorna efteråt var ett tydligt tecken på.

Hans Lindberg, ordförande