25 oktober studiebesök

Den 25 oktober bjöd SPF Karlaplan in till en visning av Bååtska Palatset på Blasieholmen, stamhus för Svenska Frimurarorden.

  • Foto: Mats Gärdfors

Intresset var så stort att en extra visning sattes in. Sammanlagt 35 medlemmar fick tillfälle att lyssna till guiden Bengt Orhall, som kunnigt och engagerat berättade om Frimurarorden och visade de delar av palatset som är öppna för allmänheten.

Drottning Kristina lät på 1650-talet stycka upp marken på Blasieholmen i tomter som skänktes till förtjänta män i staten. Dessa förväntades där uppföra ståtliga palats som skulle skapa en värdig inramning till slottet.

En av dessa herrar var riksskattmästaren Seved Bååth (1615-69) som uppdrog åt Nicodemus Tessin d.ä. att rita ett palats åt sig. Byggnaden stod klar 1668 men var inte färdiginredd vid Bååths bortgång redan påföljande år. Fastigheten hann byta ägare och byggas om ett flertal gånger, innan Svenska Frimurar Orden förvärvade den 1874.

Frimurarorden återställde palatset till ursprungligt skick och byggde till två flyglar mot Nybroviken. De inrymmer flera stora pelarsalar, bland dem den 23 meter höga Riddarsalen i gotisk stil och Johannessalen, inredd som ett grekiskt tempel och med en stjärnhimmel i taket, som utvisar hur himlakropparna stod när huset invigdes 1877.

Några röster om visningen: "Imponerande byggnad och intressant information om
Frimurarnas verksamhet". "Tänk att man inte har vetat om detta, att byggnaden är
så otroligt stor och att de ursprungliga delarna så väl bevarade."

                                                                Ingrid Markovits