Stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan

Antagna vid föreningens årsmöte den 17 februari 2015 med ändringar antagna vid årsmötet den 20 februari 2018.