Om föreningen

SPF Seniorerna KARLAPLAN är en mycket aktiv förening. Vi har en omfattande verksamhet med egna aktiviteter som månadsmöten, studiebesök och frågesport. Vi erbjuder även en mängd andra aktiviteter som teater, dans, motion och resor.

SPF Seniorerna KARLAPLAN bildades i januari 1991, och vi har för närvarande drygt 1000 medlemmar, och är därmed den största på Östermalm.

SPF Seniorerna KARLAPLAN är representerade i Östermalms Stadsdelsnämnds pensionärsråd (SPR). Tillsammans med övriga SPF-föreningar på Östermalm driver vi Väntjänsten, där frivilliga bistår äldre på Östermalm på olika sätt.

Vi tillhör SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet, som omfattar 67 föreningar med över 48.000 medlemmar.

Alla SPF-föreningar ingår i SPF Seniorerna, som bildades 1939. Det är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden, med drygt 265.000 medlemmar i 830 lokalföreningar.

SPF Seniorerna verkar för en bra äldrepolitik, inte minst vad gäller ekonomiska frågor.