Månadsmöte november

Maria Hjalmarsson och Hans Wigren: "Kärlekssagan i Strindbergs brev till Harriet Bosse".

  • Maria Hjalmarsson och Hans Wigren. Foto: Birgitta Agazzi

Trollbindande gestaltade Maria Hjalmarsson och Hans Wigren August Strindbergs och Harriet Bosses kärlekssaga. De läste ur den bok som Harriet Bosse gav ut i början av 1930-talet. Där finns alla breven samlade och Harriet Bosse skrev korta kommentarer för att binda samman breven.

Harriet Bosse kom till Dramatiska teatern hösten 1899. Hon valdes ut att spela damen i "Damaskus". Så kom hon att besöka Strindberg i hans hem. I början av 1901 kommer det berömda frieriet: "Vill ni ha ett litet barn med mig, fröken Bosse?" Hon niger och säger: "Ja, tack."

De flyttar in i lägenheten på Karlavägen. Hon känner sig instängd. Dottern Anne-Marie föds våren 1902. Slitningarna är redan stora. Hon flyttar till en egen lägenhet med lilla Anne-Marie. De äter alltid söndagsmiddag tillsammans alla tre. Men skilsmässan blir oundviklig och är ett faktum 1904. Under åren som kommer bor Anne-Marie mest med sin mor, men ofta med sin far, på somrarna i Furusund.

I det första brevet, till Fröken Harriet Bosse, tackar Strindberg för hennes framträdande på generalrepetitionen. Så följer många brev fram till det sista i maj 1908. Kärleksfulla, vänliga, längtansfyllda, ibland praktiska kring Anne-Marie och svartsjuka vid Harriets andra äktenskap. I sättet han undertecknar sina brev kan man följa hur förhållandet förändras: Från det första 19 november 1900 till det sista maj 1908: August Strindberg, Din, Din Gusten, Vännen Gusten, Vännen, Din Aug Strindberg, August SG.

                                                  Inger Öhman