Ekonomi

Siffror avslöjar – så äts pensionshöjningen upp

Expressen/DinaPengar.se skriver: Pensionär – passa på att njut av inkomstökningen nästa år. För efter 2018 planar ökningen ut när den äts upp av dyrare livsmedel och boendekostnader.

  • 30 oktober 2017 02:40

SPF Seniorerna kommenterar höstbudgeten

Förbundsordförande Eva Eriksson ger både ris och ros till den höstbudget som regeringen presenterade idag.

  • 20 september 2017 10:50

"Bra att man lyssnat på oss, dags att nu ta tag i pensionssystemets brister

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar dagens skattebesked från regeringen: bra att man lyssnat på oss, dags att man nu tar tag i pensionssystemets brister

  • 13 september 2017 04:48

Bra, men inte tillräcklig höjning av bostadstillägget

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommentarer regeringens besked om en höjning av bostadstillägget till pensionärer

  • 11 september 2017 04:03

Nya Eurostat-siffror: svenska pensioner klart sämre än nordiska grannländerna

Nya siffror från Eurostat visar att 16,8 procent av pensionärerna i Sverige lever under gränsen för risk för fattigdom - en klart högre andel än i övriga nordiska länder och majoriteten EU-länder. Oacceptabelt enligt SPF Seniorerna – pensionssystemet garanterar inte ekonomisk trygghet och måste förändras. Förbundsordförande Eva Eriksson uttalar sig i Expressen.

  • 31 augusti 2017 01:46

Fördelaktigt att jobba vidare efter 65

Nya siffror från SPF Seniorerna visar att det är klart fördelaktigt att jobba vidare efter 65 års ålder. Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar i Expressen.

  • 31 augusti 2017 09:46

SPF Seniorernas ledning i möte med Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund

Pensionsåldern måste höjas, sa Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund då han träffade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström.

  • 29 augusti 2017 11:24

Nya prognoser: pensionärerna halkar efter trots skattesänkning

En skattelättnad på pensionsinkomster, som regeringen aviserat till årsskiftet, ger en marginell skillnad i plånboken för pensionärerna. Livsmedelspriser och hyror ökar snabbare än pensionen – och äter upp det extra i plånboken, enligt nya prognoser från SPF Seniorerna.

  • 11 augusti 2017 08:39