Del 2 – Om lånemöjligheter för den som avslutat sitt yrkesliv och börjat ta ut pension.

Inkomsten är avgörande för om en låneansökan ska beviljas eller inte av en bank. Att äga en bostad som har en hög värdering eller är helt obelånad räcker inte alltid. Ylva Yngveson, som är privatekonomisk analytiker, beskriver i denna skrift situationen samt ger råd om möjliga förändringar så att seniorer kan få en bättre sits på kreditmarknaden.