5 starka skäl att gå med i SPF Seniorerna

Uppdaterades: 11 januari 2021

SPF Seniorerna har idag cirka 250 000 medlemmar. Det gör att vi är en stark röst i samhällsdebatten, men också att vi kan erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang runt om i landet.

  • Utan medlemmar vore vi ingenting – med dig kan vi bli än starkare och vassare. Gå med idag!

Du avgör själv hur aktiv du vill vara i föreningen, och om du vill delta i aktiviteter eller enbart stödja vårt arbete och dra nytta av medlemsförmåner.

5 starka skäl att gå med i SPF Seniorerna

  • Ett enkelt sätt att träffa nya och gamla vänner
  • Delta i aktiviteter, kurser och resor
  • Stödja arbetet för seniorernas villkor i samhället
  • Dra nytta av centrala och lokala medlemsförmåner
  • 9 nummer av medlemstidningen Senioren (värde 441 kr/år)

Klicka här för att bli medlem

Här hittar du alla medlemsförmåner

Tillsammans är vi starkare

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. Ett av förbundets viktigaste uppdrag är att driva påverkansarbete i olika äldrefrågor – ett arbete som kommer alla sveriges seniorer till nytta. Våra prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende och rätt att arbeta. Ju fler vi är desto större blir vårt inflytande. 

Läs mer om förbundets påverkansarbete

Publicerades: 04 september 2015 Uppdaterades: 11 januari 2021