Trygg pension

Är vårt pensionssystem verkligen pålitligt och ger det rimliga pensioner? Är systemet tryggt för alla berörda? Och om inte – vad krävs för att uppnå detta? SPF Seniorernas bok "Trygg pension" konstaterar att allt i pensionsreformen inte blev som det var tänkt, och tar upp flera möjligheter till förändringar.

  • Boken finns även sammanfattad i ett rapportformat.

SPF Seniorernas genomgång av det nya pensionssystemet visar att det finns stora oklarheter. Bland annat i hur ansvarsfördelningen för pensionen fördelas mellan individen, staten och arbetsmarknadens parter. Andra oklarheter rör hur olika belastningar på systemet behandlas, och vem som egentligen ansvarar för att pensionerna behåller sin koppling till samhället i stort.

Så vad gör vi nu? Pensionssystem förändras inte över en natt. Ska vi nöja oss med vad vi har? Självklart inte. I den här boken tar vi upp flera möjliga förändringar vad gäller allt från pensionsnivåer till ansvarsfördelning och människors tillit till systemet
och pensionspolitiken. Och vi frågar oss vad de politiska partierna egentligen tycker om systemet och de pensioner det ger.

Klicka här för att ladda ner boken "Trygg pension"

Klicka här för att ladda ner sammanfattningen av boken

Klicka här för att beställa boken i vår webbutik

Klicka här för att beställa sammanfattningen

Klicka här för att komma till vår pensionssajt pensionstrygghet.se