Tillbaka till Årskull 1957

Kontakta politiker

Här hittar du e-postadresser till politiker som har något att säga till om i frågan eller som har möjlighet att driva frågan i riksdagen. Längre ner på sidan finns förslag på frågor som du kan ställa i ditt mejl, samt en bakgrundstext.

För kontakt med departementen samt med finansminister Elisabeth Svantesson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje hänvisas till:
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Mejl till regeringspartiernas företrädare i riksdagen skickas till följande mejladresser:
hans.eklind@kristdemokraterna.se (finansutskottet)
cecilia.ronn@­riksdagen.se (L) finansutskottet
edward.riedl@riksdagen.se (M) finansutskottet

Mejladresser till övriga partiers ekonomisk-politiska talespersoner:
martin.adahl@riksdagen.se (C)
ali.esbati@riksdagen.se (V)
mikael.damberg@riksdagen.se (S)
oscar.sjostedt@riksdagen.se (SD)
janine.alm.ericson@riksdagen.se (MP)

Du kan också mejla ledamöterna i de två riksdagsutskott, utöver Finansutskottet, som har hand om frågor kring skatt och pensionsåldrar, nämligen Socialförsäkringsutskottet och Skatteutskottet. Du hittar ledamöterna i dessa utskott på följande länkar:
https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/socialforsakringsutskottet/
https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/skatteutskottet/

Kontakta riksdagsledamöter i din valkrets:
Gå in på https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/?typeoflist=valkrets&valkrets=
Scrolla ner en bit på sidan till rubriken ledamöter. Där kan du filtrera fram vilka ledamöter som representerar ditt län. Om du klickar på respektive person så hittar du ledamotens e-post adress.

Exempel på vad du kan skriva till politiker

Förslag på frågor som kan ställas i ditt mejl:

  • Vad gör du och ditt parti för att förändra skatteorättvisan för årskull 1957?
  • Vad tycker du och ditt parti om att jag och 110 000 andra personer födda 1957 ska tvingas betala cirka 2 000 kronor mer i skatt, varje månad, under år 2023?

SPF Seniorerna har tagit fram en bakgrundstext som du kan använda i dina mejl. Du kan också hänvisa till vår webbsida om årskull 1957, eller kopiera texter från den: https://www.spfseniorerna.se/sa-tycker-vi/ekonomi/1957/

Bakgrundstext: År 2023 höjs flera pensionsrelaterade åldersgränser, för dessa finns övergångsregler för de individer som annars riskerar att hamna i kläm. Men det finns ett undantag: det förhöjda grundavdraget, som år 2023 berör de drygt 110 000 personerna i årskull 1957.

Personer födda 1957 betraktas av staten i alla avseenden som pensionärer från 65 års ålder – trygghetssystemen på arbetsmarknaden upphör, grundskydd och inkomstpensionstillägg i pensionssystemet kan betalas ut.

Alla tidigare årskullar som betraktats som pensionärer vid 65 års ålder har från året de fyller 66 år betalat lägre skatt på pension. Men för det förhöjda grundavdraget finns inga övergångsregler. Riksdagsbeslutet togs dessutom med mycket kort framförhållning, bara sju månader före ikraftträdande. Många födda 1957 hade då redan gått i pension eller gett arbetsgivare besked om pensionering, utifrån tillgänglig information och gällande regler om att året efter man fyller 65 år så gäller det förhöjda grundavdraget. 57:orna fyllde 65 år 2022, och uppfyller därmed kravet för att året efter (2023) omfattas av det förhöjda grundavdraget. Ändå måste de under 2023 betala omkring 2 000 kronor mer i skatt varje månad, eftersom det förhöjda grundavdraget inte omfattas av övergångsregler enligt beslut i riksdagen.

Tillbaka till Årskull 1957