Valet 2022

Seniorer ska kunna leva tryggt och fritt

Mer än var fjärde väljare i Sverige, 2 miljoner människor, har fyllt 65 år. Orättvisa begränsningar som låga pensioner, olämpliga bostäder och brister i vård och omsorg minskar seniorers frihet och bidrar till otrygghet. Här hittar du information och material att använda i arbetet för att förbättra seniorers villkor i samhället.

Senioren

Senioren är SPF Seniorernas medlemstidning och den kommer ut med nio nummer per år. Upplagan är nu uppe i 202 100 exemplar. Tidningen är en uppskattad medlemsförmån.

Gå till senioren.se

Bli medlem

Vi är en av Sveriges största seniororganisationer. Hos oss delar du gemenskapen med närmare en kvarts miljon medlemmar i föreningar över hela landet. Tillsammans verkar vi för att skapa bättre villkor för äldre – och ett aktivt liv för dig som senior.

Bli medlem i SPF Seniorerna här