Enkätsvar Socialdemokraterna – pensioner

Har ditt parti något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen? (Ja/Tveksam/Nej + beskriv kort förslaget/en)

Svar: Vi har satt ett tydligt mål om att alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension. Det vill vi uppnå genom att öka inbetalningarna till pensionssystemet. Vi vill att inbetalningarna ökar så att de motsvarar de 18,5 procent som var avsikten när pensionssystemet infördes. Vi vill också införa en gas i systemet.

Och är ni nöjda med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag eller mindre nöjda? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar:  Det är alldeles för många av våra pensionärer som har en för låg pension, trots att man har arbetat ett helt yrkesliv. Alla som har varit med och byggt upp vårt land har rätt till en bra pension. Pensionssystemet är stabilt, vilket är viktigt för såväl nuvarande som kommande pensionärer. Men systemet levereras för låga pensioner. Därför vill vi höja avgiften till 18,5 procent, som var avsikten när pensionssystemet infördes. Vi vill också införa en gas i systemet.

Enkäten har besvarats av Teresa Carvalho (S), riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet.