Digitalisering

Uppdaterades: 23 augusti 2019

Den digitala utvecklingen drivs på utan att alltid ta någon större hänsyn till de medborgare som hamnar utanför. För att alla ska kunna hänga med är det viktigt att de digitala verktygen är användarvänliga, och att det alltid finns traditionella alternativ för de som inte kan eller vill vara delaktiga i den digitala världen.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, vilket har inneburit genomgripande förändringar i alla delar av samhället. Digitaliseringen för mycket
gott med sig för den enskilda människan, företag och för samhället i stort. För Sverige kommer en fortsatt digitalisering vara avgörande för att vi ska vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden och för att vi ska kunna fortsätta ha höga
välfärdsambitioner.

Ett allvarligt bekymmer i sammanhanget är att en del medborgare inte är eller känner sig delaktiga. Samhället, såväl det offentliga som det privata och civilsamhället, driver på den digitala utvecklingen utan att alltid ta någon större hänsyn till de medborgare som hamnar utanför. Traditionella lösningar försvinner samtidigt som digital kompetens i regel krävs inom alla delar av samhället idag.

SPF Seniorerna har därför tagit fram en rapport för att uppmärksamma
de hundratusentals seniorer som varken kan, vill eller har ekonomiska möjligheter att vara delaktiga i den digitala världen. Som grund för rapporten ligger en egen undersökning bland våra medlemmar om deras inställning till det digitala samhället.

Läs rapporten här

Lyssna på Seniorpodden avsnitt 29 – om digitalisering med Peter Sikström

Alla ska ha möjlighet att delta i samhällslivet
(kort film på youtube som är anpassad för att delas på sociala medier)

Publicerades: 12 augusti 2019 Uppdaterades: 23 augusti 2019