Utbildning - Studiecirklar

Uppdaterades: 21 juni 2018

Medlemsrabatt hos Studieförbundet Vuxenskolan

Som medlem i SPF Seniorerna har du 10 % rabatt på deltagaravgiften i Studieförbundet Vuxenskolans allmänna utbud av studiecirklar. Information om vilka studiecirklar som finns på din ort hittar du i det lokala studieprogrammet och på SVs hemsida, www.sv.se

För att kunna nyttja rabatten ska anmälan göras muntligen via telefon eller besök hos SV, eller skriftligt via e-post. Uppge "SPF Seniorerna medlemsrabatt 10 %" vid anmälan (det går inte att nyttja rabatten om du anmäler dig via hemsidan).

Rabatten gäller för deltagaravgiften, inte studiematerial eller andra kostnader som kan uppkomma i samband med studiecirkeln. Studiecirklar som genomförs av SV i samarbete med SPF Seniorerna omfattas inte heller av rabatten.

Publicerades: 02 december 2016 Uppdaterades: 21 juni 2018