Projekt och ambassadörer

Från hösten 2018 har projekt i syfte att motverka ofrivillig ensamhet finansierats av Socialstyrelsen. Efter ansökan har 27 av SPF Seniorernas föreningar runt om i landet fått medel under 2020-2021. Dessa föreningar finns uppräknade under fliken Projekt

Tyvärr har coronapandemin påverkat planering och genomförande, men trots allt har många aktiviteter genomförts ute och på distans digitalt eller per telefon. Under projektet Inte ensam, tillsammans med de andra stora seniorföreningarna har ambassadörer, medlemmar med intresse och engagemang för att arbeta med att motverka den ofrivilliga ensamheten utbildats. Förhoppningen är att de skall fungera som resurspersoner och motorer för att få igång föreningarnas arbete och samarbeten genom att till exempel starta studiecirkeln Tillsammans mot ensamhet.

Under fliken Ambassadörer finns de föreningar som har utbildade ambassadörer. Syftet med att lyfta fram dessa projekt och ambassadörer är att bidra till kontakt och samarbeten mellan föreningar och externa intressenter.