Projekt och ambassadörer

Klicka här för att se elva goda exempel på vad som görs ute i landet för att motverka ensamhet

Från hösten 2018 har projekt i syfte att motverka ofrivillig ensamhet finansierats av Socialstyrelsen. Under 2020-2021 fick 27 föreningar i 8 distrikt i projektbidrag.
Klicka här för att se föreningar som beviljats projektbidrag 2020-2021
Klicka här för att läsa Socialstyrelsens redovisning av bidragen

2022 var det hela 78 föreningar i 16 distrikt som fick projektbidrag.
Klicka här för att se föreningar som beviljats projektbidrag 2022

Beviljade projektbidrag för 2023 kommer att offentliggöras senare i vår.

Under fliken Ambassadörer finns de föreningar som har utbildade ambassadörer. Syftet med att lyfta fram dessa projekt och ambassadörer är att bidra till kontakt och samarbeten mellan föreningar och externa intressenter.