Ekonomi

Uppdaterades: 11 november 2019

Sedan 2007 har ett snittpensionärshushåll betalat cirka 100 000 kronor mer i skatt än motsvarande löntagarhushåll, trots att vi har lägre inkomster. Dessutom har bromsen i pensionssystemet sänkt pensionerna tre gånger sedan 2010. Både den högre skatten och bristerna i pensionssystemet har gjort att pensionärerna har tappat i köpkraft de senaste åren – denna utveckling måste vändas. Pensionsnivåerna för breda grupper pensionärer blir för låga, den allmänna pensionen urholkas och måste förstärkas.

Utvärdera pensionssystemet – Vi ska ha en trygg privatekonomi, kunna leva på pensionen och hänga med i inkomst­utvecklingen i samhället

Idag drygt 20 år efter att beslutet om ett nytt pensionssystem togs är det uppenbart att det inte levererar vad som utlovades. Flera av pensionssystemets grundprinciper uppfylls inte. Trots hög sysselsättningsgrad, många år i arbetslivet och att vi går i pension sent så är svenska pensionsnivåer på väg mot botten i EU. Huvudproblemet är att pensionssystemet är underfinansierat och måste förstärkas, pensionsavgiften måste höjas och ge högre inkomstrelaterad pension för både dagens och framtidens pensionärer.

Bromsen skulle slå till endast i extrema situationer, men den har slagit till och sänkt pensionerna tre gånger – utan att något extremt har skett. Principen om att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i samhället uppfylls inte. Kopplingen mellan arbete och pension är marginell – skillnaden i pensionskuvertet mellan att ha arbetat och inte ha arbetat är liten. Och än mindre blir skillnaden år 2020 när förändringar i grundskyddet införs, men inga förstärkningar av inkomstpensionen görs.

Utvecklingen med sjunkande pensioner måste vändas. Inte bara lönerna men också hyror och livsmedelspriser samt kommunernas avgifter för hemtjänst och trygghetslarm har stigit. Pensionärerna kan inte fortsätta att halka efter ytterligare. Dagens och morgondagens pensionärer har rätt till en stabil privatekonomi med pensioner som går att leva på och som hänger med i inkomstutvecklingen. SPF Seniorerna vill därför att det görs en ordentlig utvärdering av hela pensionssystemet.

Avskaffa pensionärsskatten – efter ett liv i arbete ska vi inte beskattas högre.

Det finns en djup orättvisa i att pensionärer och löntagare beskattas olika. Vi pensionärer har jobbat och betalat in både skatt och pensionsavgifter under många år, istället för att få ut allt i lön har vi avstått pengar till framtida pension. Pension bör betraktas som uppskjuten lön och beskattas därefter.

Hälften av landets pensionärer betalar fortfarande högre skatt än löntagare!

Hur mycket mer skatt betalar du?

Använd SPF Seniorernas Pensionärsskattekalkylator för att räkna ut hur mycket mer skatt du betalar än en löntagare med samma inkomst.

I Pensionärsskattekalkylatorn finns även möjlighet att använda protestverktyg som mail till politiker och att sprida kalkylatorn i sociala medier. 

Pension är inget annat än uppskjuten lön och därför så borde självklart skatten vara densamma. SPF Seniorerna kräver att pensionärsskatten avskaffas helt!

Bostadstillägget till pensionärer
Boendeutgiftstaket i bostadstillägget, den högsta bostadskostnaden för vilken man kan få bostadstillägg, har inte följt med i bostadskostnadsutvecklingen. För att det maximala bostadstillägget ska motsvara bostadskostnaden i relativt nyproducerade bostäder skulle taket behöva höjas till ca 8 000 kronor. 

I nyproducerade bostäder – med hög tillgänglighet i form av hiss, lättöppnad port och inga trösklar som vi seniorer uppskattar – räcker inte bostadstillägget till idag. För att en äldre ska kunna välja att flytta in i det nya beståndet, vilket enligt lagtexten är syftet med bostadstillägget, skulle taket behöva höjas ytterligare utöver de 7000 kronor som det blir år 2020. Bostadstillägget bör även indexeras så att det följer med i kostnaderna på bostadsmarknaden.

Ett annat bekymmer är att en pensionär som arbetat hela sitt liv och lagt undan pengar eller skaffat sig en mindre sommarstuga inte har rätt till bostadstillägg. Då får pensionären klara sig enbart på pensionen, och riskerar då att hamna under EU:s gräns för risk för fattigdom. Detta är inte rimligt – fler pensionärer måste kunna få rätt till bostadstillägg genom att gränserna för tillåtna tillgångar höjs. 

Läs vår rapport "Skapa en pensionsbuffert och stärk pensionssystemet"

Läs vår rapport om uttag av tjänstepension

Läs vår rapport "sparade slantar bör inte hindra möjlighet till bostadstillägg"

Läs vår rapport om att bostadstillägget halkar långt efter hyrorna

Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 11 november 2019