Vi ska kunna leva på pensionen och hänga med i inkomstutvecklingen

Uppdaterades: 03 juni 2020

Nu drygt 20 år efter att beslutet om ett nytt pensionssystem togs är det uppenbart att det inte levererar vad som utlovades. Flera av pensionssystemets grundprinciper uppfylls inte. Trots hög sysselsättningsgrad, många år i arbetslivet och att vi går i pension sent så är svenska pensionsnivåer lägre än i de nordiska grannländerna

  • Plånboken gapar tom för många pensionärer – hela pensionssystemet behöver utvärderas.

Huvudproblemet är att pensionssystemet är underfinansierat och måste förstärkas. Pensionsavgiften behöver höjas och ge högre inkomstrelaterad pension för både dagens och framtidens pensionärer. Det måste löna sig att ha arbetat.

Principen om att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i samhället uppfylls inte. Kopplingen mellan arbete och pension är marginell – skillnaden i pensionskuvertet mellan att ha arbetat och inte ha arbetat är liten. Och än mindre blir skillnaden år 2020 när förändringar i grundskyddet införs, men inga förstärkningar av inkomstpensionen görs.

Utvecklingen med sjunkande pensioner måste vändas. Inte bara lönerna men också hyror och livsmedelspriser samt kommunernas avgifter för hemtjänst och trygghetslarm har stigit. Pensionärerna kan inte fortsätta att halka efter ytterligare. Dagens och morgondagens pensionärer har rätt till en stabil privatekonomi med pensioner som går att leva på och som hänger med i inkomstutvecklingen. SPF Seniorerna vill därför att det görs en ordentlig utvärdering av hela pensionssystemet.

Avskaffa pensionärsskatten – efter ett liv i arbete ska vi inte beskattas högre

Vi pensionärer har jobbat och betalat in både skatt och pensionsavgifter under många år, istället för att få ut allt i lön har vi avstått pengar till framtida pension. Pension bör betraktas som uppskjuten lön och beskattas därefter. Efter flera års arbete med att få politikerna att sänka skatten på pension till samma nivå som på löneinkomster lovade partierna inför valet 2018 att den högre skatten på pensioner ska avskaffas under mandatperioden. Så sent som årsskiftet 2019/2020 genomfördes ytterligare en skattelättnad för seniorer, men finns fortfarande en liten skillnad kvar.

SPF Seniorernas Pensionärsskattekalkylator  har varit ett framgångsrikt verktyg för lägre skatt för pensionärer. Ett stort tack till de 458 000 personer som räknade ut sin skatt där.

Läs våra rapporter

Seniorernas bidrag till sysselsättningen har ökat mer än alla andra åldersgrupper sedan 2005 (februari 2019)

Sparade slantar bör inte hindra möjlighet till bostadstillägg (juni 2017)

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension - vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? (januari 2017)

Skapa en pensionsbuffert och stärk pensionssystemet (augusti 2016)

Bostadstillägget för pensionärer halkar långt efter hyrorna – kraftig höjning behövs (september 2015)

Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 03 juni 2020