Enkätsvar Vänsterpartiet – pensioner

Har ditt parti något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen?  (Ja/Tveksam/Nej + beskriv kort förslaget/en)

Svar: Ja. Vänsterpartiet har flera förslag som rör den inkomstrelaterade pensionen. Vårt viktigaste förslag är att vi vill höja den inkomstrelaterade pensionen med omkring 13,4 procent, vilket innebär drygt 2 000 mer per månad för en medelinkomsttagare som går i pension under kommande år.

Vänsterpartiet vill också att inbetalningarna till pensionssystemet, och de medföljande pensionsrätterna, vid sjukfrånvaro, arbetslöshet och föräldraledighet baseras på bakomliggande inkomst och inte på utbetald ersättning. Det skulle innebära omkring 250 kronor högre pension per månad för en person som varit sjukskriven, eller arbetslös i ett år.

Och är ni nöjda med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag eller mindre nöjda? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Nej, pensionerna är för låga. Den genomsnittliga allmänna pensionen för årskull 1954 uppgick 2020 till 13 672 kronor per månad, före skatt. För kvinnor uppgick den till 12 689 kronor per månad och för män till 14 764 kronor per månad, före skatt. Nära hälften av landets kvinnliga pensionärer har så låg inkomstgrundad pension att de har rätt till garantipension. Omkring 300 000 pensionärer i Sverige lever med låg ekonomisk standard. Det är den högsta siffran i Norden.

Enkäten har besvarats av Ida Gabrielsson, vice partiordförande och sjukförsäkringspolitisk talesperson, Vänsterpartiet.