Rapport om flyttskatter - september 2018

Uppdaterades: 06 september 2018

Läs SPF Seniorerna och Skattebetalarnas förening rapport: "Flyttskatterna - låser in seniorer och stänger ute yngre". Om inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, hur seniorerna ser på sin bostadssituation och förslag på åtgärder för att förbättra rörligheten på bostadsmarknaden.

Några av rapportens resultat:

• Sex av tio seniorhushåll i villa och ett av tio i bostadsrätt har bott längre än 30 år i bostaden, vilket motsvarar 344 000 hushåll totalt i Sverige varav 315 000 bor i villa.

• Drygt sex av tio seniora hushåll i villa och tre av tio i bostadsrätt bor större än de behöver, vilket motsvarar cirka 420 000 av landets seniorhushåll varav 336 000 i villa.

• Sex av tio seniorhushåll upplever att flyttskatterna utgör ett hinder för flytt, vilket motsvarar cirka 487 000 hushåll varav en majoritet i villor.

• Vart femte seniorhushåll, cirka 170 000, har helt eller delvis avstått från att flytta de senaste fem åren på grund av flyttskatterna. Det motsvarar 34 000 uteblivna flyttar årligen

Det måste bli lättare och mindre kostsamt att byta bostad. Skattebetalarna och SPF Seniorerna vill därför att följande förslag utreds och övervägs:

Att reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus och bostadsrätter sänks kraftigt eller halveras.

Att hänsyn tas till den reala värdestegringen, det vill säga att inköpspriset får räknas upp med inflationen vid beräkning av reavinsten.

Att takbeloppet för uppskov avskaffas permanent.

Att uppskovsräntan avskaffas.

Att stämpelskatterna ersätts med avgifter i paritet med deras administrativa kostnader.

Rapporten finns att läsa här

Publicerades: 06 september 2018 Uppdaterades: 06 september 2018