Arbetet för att lindra ofrivillig ensamhet inom SPF Seniorerna

Med ett mycket tungt år bakom oss är det viktigare än någonsin att göra allt vi kan för att motverka ofrivillig ensamhet och social isolering. Inom SPF Seniorerna är detta en fråga om inkludering, rättigheter och trygghet. Vi tar nu ett samlat grepp under rubriken Tillsammans – SPF Seniorernas arbete för att motverka ensamhet.

  • Marie-Louise Söderberg har anställts av SPF Seniorerna för att jobba vidare med att motverka ensamhet. Foto: Anneli Nygårds

Regeringen har i år givit i uppdrag, och fördelat medel, till seniororganisationerna för att fortsätta arbetet med att motverka äldre personers ofrivilliga ensamhet.

Marie-Louise Söderberg som var med i seniororganisationernas gemensamma projekt "Inte ensam" har anställts av SPF Seniorerna för att under 2021 ta ett samlat grepp i frågan om ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre och integrera den i den ordinarie verksamheten. 

Det handlar bland annat om att samordna, lyfta och synliggöra allt det arbete som görs nationellt och ute i föreningarna. Men också att bidra med inspiration och stöd genom utbildningar, konferenser och material.

Kontakt: marie-louise@spfseniorerna.se   tel 070 484 03 34

Klicka här för att läsa om projektet Inte ensam 2018-2020