Tillsammans – mindre ensam

SPF Seniorerna arbetar för att lindra ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre.

Problemet med ensamhet bland äldre är inte lika vanligt som många tror. Men det är fortfarande ett stort problem för de 11-15 % av personer över 77 år som känner sig ensamma. De har större risk för fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa såsom depression, säger Lena Dahlberg, docent i socialt arbete med fokus på ensamhet bland äldre personer.

Inom SPF Seniorerna är frågan om att motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre viktig. Vi tar ett samlat grepp kring den under rubriken Tillsammans - mindre ensam. 

Under sidorna här på webben kommer allt material som tagits fram under projektet Inte ensam och efter det att samlas för stöd, inspiration och utbildning. Nytt är att ambassadörsutbildningen som var digital hösten 2020 nu finns på en av undersidorna. Klicka här för att hitta materialet.

Marie-Louise Söderberg är SPF Seniorernas sakkunniga i ensamhetsfrågor. Hon håller ihop förbundets arbete emot påtvingad och ofrivillig ensamhet samt ger stöd till regionalt och lokalt arbete.
Kontakt: marie-louise@spfseniorerna.se  
tel. 070 484 03 34 

Under hösten 2021 sändes tre webbinarier under temat Tillsammans - mindre ensam. Det första hade premiär 20 oktober och har temat Ålderismen och den ofrivillig ensamhet med Barbro Westerholm, riksdagens äldsta ledamot. (Klicka på den blå länken för att se sändningen).

Den andra sändningen hade premiär torsdag 18 november kl 13. Det var Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Age Cap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet och kolumnist i tidningen Senioren som föreläste om Ensamhet och äldre.

Den tredje sändningen med Patricia Tudor Sandahl, leg psykolog och författare till böckerna Tredje åldern och Fjärde åldern, hade premiär den 14 december. Det var ett samtal om åldrandet och existentiella frågor sent i livet.

Klicka här för att hitta länkar till samtliga seminarier 2021