Tillsammans – mindre ensam

SPF Seniorerna arbetar för att lindra ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre.

Problemet med ensamhet bland äldre är inte lika vanligt som många tror. Men det är fortfarande ett stort problem för de 11-15 % av personer över 77 år som känner sig ensamma. De har större risk för fysiska sjukdomar och psykisk ohälsa såsom depression, säger Lena Dahlberg, docent i socialt arbete med fokus på ensamhet bland äldre personer.

Inom SPF Seniorerna är frågan om att motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre viktig. Vi tar ett samlat grepp kring den under rubriken Tillsammans - mindre ensam. 

Under sidorna här på webben kommer allt material som tagits fram under projektet Inte ensam och efter det att samlas för stöd, inspiration och utbildning. Nytt är att ambassadörsutbildningen som var digital hösten 2020 snart finns för fortsatt utbildning av nya ambassadörer på inteensam.org

Under hösten sänds tre webbinarier under temat Tillsammans - mindre ensam. Det första hade premiär 20 oktober och har temat Ålderismen och den ofrivillig ensamhet med Barbro Westerholm, riksdagens äldsta ledamot. (Klicka på den blå länken för att se sändningen).

Den andra sändningen hade premiär torsdag 18 november kl 13. Det var Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Age Cap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet och kolumnist i tidningen Senioren som föreläste om Ensamhet och äldre.

Den tredje sändningen är med Patricia Tudor Sandahl, leg psykolog och författare till böckerna Tredje åldern och Fjärde åldern. Det blir ett samtal om åldrandet och existentiella frågor sent i livet. Premiär för den sändningen blir det tisdag 14 /12 kl 13.

Webbinarierna premiärsänds på Facebook och SPF Seniorernas webbsida de dagar och tider som angetts och ligger sedan kvar där, men även på Youtube för att kunna ses i efterhand.

Under hösten 2021 arbetar Marie-Louise Söderberg, projektledare med allt detta och som support och resurs för arbetet ute i föreningarna. Från och med 2022 är hon SPF Seniorernas sakkunnig ensamhetsfrågor.

Kontakt: marie-louise@spfseniorerna.se  
tel. 070 484 03 34