Debatt: Förslagen om tjänstepensionen är bristfälliga

Ökad flexibilitet inom tjänstepensionen är efterlängtad. Men de förslag som tagits fram är otillräckliga och onödigt krångliga, skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson tillsammans med Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärer, i en debattartikel i Altinget.

  • Att öka krånglet är inte lösningen, menar Eva Eriksson och Liza di Paolo-Sandberg.

Sammanfattning av debattartikeln:
SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna har länge påpekat behovet av göra tjänstepensionen mer flexibel. Vi är därför positiva till grunden i det förslag som nu tagits fram som handlar om att kunna göra uppehåll i tjänstepensionsutbetalningarna samt ändra utbetalningsperiod efter att den har påbörjats. Men förslagens detaljer är dessvärre bristfälliga. Pensionsgruppen har gjort det enkelt för sig genom att enbart göra ett tillägg i den så kallade femårsregeln i inkomstskattelagen. Det här innebär otydligheter, samt kan få ovälkomna sidoeffekter som att sysselsättningen dämpas för seniorer och att systemet blir ojämlikt. 

Våra tre invändningar, och ändringsförslag: 

  • Reglerna behöver bli tvingande, snarare än frivilliga. Utan tvingande regler kan en person erbjudas flexibilitet via vissa av sina avtal, men inte via andra. Det leder till otydlighet för individen samt ojämlika förutsättningar att bestämma över sin pension och kunna delta i arbetslivet efter pensionering. Att öka på komplexiteten i tjänstepensionen är dessutom knappast vad som behövs.
  • Enligt utredningens förslag kan endast tjänstepensioner som ännu inte är under utbetalning komma i fråga för flexibiliteten. Vi anser att flexibiliteten även bör gälla för försäkringar som redan är under utbetalning, annars kommer dagens pensionärer inte kunna sätta tjänstpensionsutbetalningarna på paus eller ändra uttagstid. 
  • Flexibiliteten bör gälla under en längre tid än enbart de första fem åren efter första pensionsuttag. Redan i dag arbetar var tionde person i åldern 70–74 år. 

Klicka här för att läsa hela debattartikeln i Altinget