Boende

Uppdaterades: 11 november 2019

Ett bra boende kan underlätta för pensionärer, om bostaden är ändamålsenlig, att det finns service i närområdet och att det inte kostar för mycket. Ett hem till vilket vi längtar, där vi vet att goda vänner kan besöka oss i ett bostadsområde där vi trivs. Hittar vi ett sådant boende flyttar vi direkt – problemet är de är alldeles för ovanliga.

  • Det behövs inte bara byggas mer utan också byggas flera olika typer av bostäder för seniorer.

Sänk flyttskatterna, bygg tillgängligt – men framförallt: bygg!

Vi seniorer bor ofta kvar för att det inte finns något bra att flytta till. Det måste byggas fler bostäder. Vid renoveringar bör man tänka på seniorerna och tillgänglighetsanpassa bostäderna. Det är viktigt att bygga tillgängligt från början, att anpassa bostäder i efterhand blir dyrt. Även höga flyttskatter bidrar till att seniorer drar sig från att flytta och att anpassa sitt boende efter behoven.

Förstärk det statliga investeringsstödet – seniorer efterfrågar olika sorters bostäder

Vi seniorer ska inte klumpas ihop, utan är alla olika med vitt skilda behov och önskemål. Det behövs inte bara byggas mer utan också byggas flera olika typer av bostäder för seniorer. SPF Seniorerna vill att det statliga investeringsstödet för byggande av trygghetsboenden och särskilda boenden görs permanent och utvecklas ytterligare.

Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 11 november 2019