Del 7 – Åldersgapet i pensionen

Att pensionen är högre i starten för att sedan successivt bli allt svagare är ett faktum som inte uppmärksammas särskilt mycket. Syftet med skriften är att väcka debatt om seniorers ekonomiska behov: Minskar behovet av en bra pension med åldern? Och underskattas utgifterna man har som senior?

Pensionsnivåer bland relativt nyblivna pensionärer är inte representativa för hela gruppen seniorer. Total pension är högst i åldersgruppen 65–69 år för att sedan successivt minska vid högre ålder. Det är delvis den allmänna pensionen men särskilt tjänstepensionen som bidrar till detta. Åldersgapet är cirka 22 procent mellan personer i åldern 65–69 år och de som är 80 år och äldre. 

Kortvariga uttag av tjänstepension på fem eller tio år har blivit vanligare. En annan bidragande orsak är att förskottet i inkomstpensionen omfördelar pensionen så den blir högre i början och lägre i slutet av pensionärslivet. Över tid sjunker då både pensionärens ekonomiska standard och pensionsnivån i förhållande till lönerna.  

Seniorer är aktiva och fullt kapabla att leva ett gott liv, och har liksom yngre behov av inkomster som räcker till mat, kläder, umgänge, fritidsaktiviteter och mycket annat som hör livet till. Med åren tillkommer också i flera fall nya och växande utgifter – ofta rörande vård, medicin, glasögon. Med åldern blir ensamboende hushåll dessutom vanligare än sammanboende. När pensionen samtidigt försvagas med åren blir det en svår ekvation att få ekonomin att gå ihop för många, inte minst ensamstående. Men i olika budgetkalkyler, som Konsumentverkets, ingår sällan utgifter som ofta tillkommer med åren. Snarare förefaller det, helt ogrundat, utgås ifrån att utgifterna skulle minska med åldern. Därmed underskattas utgifterna och behovet av en god pension.  

Så här tycker SPF Seniorerna

  • Gör inkomstpensionen mer åldersneutral, systemet ska leva upp till sin försäkringsidé
  • Förstärk inkomstpensionen så den blir en trygg bas, det minskar tjänstepensionens nödvändighet – alternativt om tjänstepensionen i högre grad ska utformas för ett långt liv 
  • Debatt om åldergapet: är det önskvärt och vill vi ha svagare pensioner med åren? 
  • Studera pensioner i alla åldrar, utveckla nya sätt att bedöma pensionen över tid
  • Föråldrade stereotyper kring seniorer, där det helt ogrundat utgås från att deras utgifter skulle minska med åldern, måste motverkas 
  • En pension som är god nog behövs i alla åldrar 
  • Realistiska och relevanta budgetkalkyler för seniorers utgifter behöver tas fram 

Klicka här för att läsa eller ladda ner rapporten