Rapport – Så motverkar vi ofrivillig ensamhet

I rapporten presenteras fakta om ensamhet och vad SPF Seniorerna gör och vill göra för att minska ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre personer. Rapporten kan beställas i vår webbutik eller laddas ner som pdf längre ner på sidan.

Arbetet med att minska ofrivillig ensamhet och isolering ser mycket olika ut i landet. Några kommuner och regioner har gjort stora insatser medan andra saknar en plan för att komma i gång. Att minska den ofrivilliga ensamheten bland landets seniorer kräver att olika nivåer i samhället samverkar med ideella sektorn för att vi ska få bestående resultat.

Klicka här för att läsa och ladda ner rapporten