Matpatrullen

Matpatrullen går ut på att undersöka, uppmärksamma och påverka maten och måltidsmiljön inom äldreomsorgen och i hemtjänsten.

  • Matpatrullen

SPF Seniorerna vill uppmuntra och underlätta för föreningar och distrikt att sätta igång med Matpatrullen. I denna rapport beskrivs hur upplägget
kan se ut. Här finns fakta, tips och råd samt alla testprotokoll som behövs för själva undersökningen. Vi tipsar också om hur man med små medel kan skapa uppmärksamhet kring Matpatrullen och undersökningens resultat.

Matpatrullen går ut på att undersöka, uppmärksamma och påverka maten och måltidsmiljön inom äldreomsorgen och i hemtjänsten. Som deltagare i Matpatrullen gör du en angelägen insats för att förbättra livskvaliteten för många äldre.
Undersökningen kan omfatta alla kommuner i ett län eller region, i större kommuner kan undersökningen fokusera på förhållandena inom kommunen.
Det övergripande målet är att undersökningen ska leda till förbättringar av maten och måltidssituationen. De SPF Seniorerna-distrikt/föreningar som hittills genomfört Matpatruller har uppnått goda resultat.

Matpatrullen finns för nedladdning här och i webbutiken