Projektet Inte ensam 2018-2020

Inte ensam var ett projekt som de tre seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO drog igång hösten 2018 och pågick tom 2020. Målet var att minska ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre personer. Till projektet hör ett studiematerial för uppsökande verksamhet. Vi hoppas att ni ska finna materialet användbart när ni, i era föreningar, jobbar uppsökande för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet. Studiematerialet kan beställas i vår webbutik.

Coronapandemin under 2020 gav nya utmaningar. Därför genomfördes under våren 2020 seminarier på webben som fokuserade på hur vi kan arbeta med att nå äldre i ofrivillig ensamhet under en tid av social distansering. Behovet av kunskap att använda digitala verktyg blev akut – och lika akut blev frågan om hur vi når de som inte kan eller vill bli digitala. Skrivuppmaningen Coronans år 2020 startades också där alla fick möjlighet att skriva ned sin berättelse om denna märkliga tid.

Under hösten 2020 utbildades ca 120 ambassadörer digitalt. Med erfarenheterna från pandemin satsade projektet på att ta fram instruktioner för att fler ska bli mer bekväma att använda digitala verktyg. För de som inte kan eller vil bli digitala utvecklades ett koncept för att umgås via vanlig telefon.

På hemsidan www.inteensam.org finns alla webbsända seminarier, filmer och material som projektet producerat. Till projektet hör flera material som du kan läsa om nedan.

Studiematerialet Tillsammans mot ensamhet
Detta är ett studiematerial för att komma igång med arbetet och särskilt för uppsökande verksamhet. Vi hoppas att ni ska finna materialet användbart när ni, i era föreningar, jobbar uppsökande för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet. Studiematerialet kan beställas i vår webbutik eller laddas ned.

> Klicka här för att ladda ner hela studiematerialet
> Klicka här för att komma till beställningsformuläret i vår webbutik

Handbok för meningsfull telefonkontakt – "Ett samtal betyder så mycket"
Detta är ett nytt material om hur ni kan använda telefonen för att skapa gemenskap. Handboken är främst framtagen för att kunna nå de som inte är digitala. Det är en handfast guide för telefonsamtal och hur du startar aktiviteter som fikakompis och gruppsamtal på telefon. Du kan ladda hem den gratis via hemsidan inteensam.org och den kan även beställas i vår webbutik.

Klicka här för att ladda ner eller beställa produkten i vår webbutik

Lär känna din smarta telefon – utbildningspaket för Android och Iphone
Har du eller någon i din närhet en smart telefon men använder den bara till att ringa eller skicka sms? Nu finns ett utbildningspaket med fyra filmer och 13 lathundar som är utformat för att du ska kunna ägna dig åt självstudier, när vi inte kan träffas fysiskt.
IT-pedagogen Gabriel Eliasson har producerat enkla instruktionsfilmer för att bättre utnyttja sin smarta telefon. Materialet ger en övergripande kunskap om vad en smart telefon är – därefter delas kurserna upp i 1. Android-telefoner 2. Iphone. Du hittar allt på projektets hemsida www.inteensam.org

"Liv i coronans tid" är resultatet av projektets skrivuppmaning under våren 2020 då pandemin härjade som värst. Ett 40-tal av de inskickade texterna finns nu publicerade i en skrift som kan laddas ned här eller beställas i vår webbutik.
Här kan du ladda ner eller beställa "Liv i coronans tid"

Att vara ambassadör är ett inspirationsmaterial för i första hand våra ambassadörer med fakta och kunskap kring ensamhet, inspiration och goda exempel för fortsatt arbete med att nå ut till de vi vanligtvis inte når.
Här kan du ladda ner eller beställa "Att vara ambassadör"

Några av rubrikerna: Så här kan du göra för att komma igång, Tips på aktiviteter och arbetssätt, Bra material och länkar

För de som inte är digitala går det att kontakta vår medlemsservice tel 08- 692 32 50 för hjälp med beställningar av material.

Åsa Österberg, utvecklingsledare SPF Seniorerna, har tagit fram studiematerialet tillsammans med ABF och Vuxenskolan.

Mer information om projektet om ofrivillig ensamhet

> Sammanställning från utbildningskonferenserna
> Svenska Dagbladets artiklar om ofrivillig ensamhet
> Powerpointpresentation av projektet