Pensionsutfall för 10 vanliga yrken

Uppdaterades: 04 april 2019

SPF Seniorerna har tagit fram statistik över vad personer födda 1954, som fyller 65 år 2019, kan förvänta sig i inkomst när de går i pension.

Vår sammanställning visar att många får en allmän pension på cirka 45 procent av slutlönen. Det är långt ifrån de 60 procent som utlovades i samband med pensionsreformen på 90-talet. Närmare en fjärdedel av den allmänna pensionen har gått upp i rök.

För att pensionärer i Sverige ska kunna klara sig på sina pensioner behöver pensionsavgiften höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del.

> Klicka här för att läsa en analys av siffrorna i vår medlemstidning Senioren 

> Klicka här för att ta del av den fullständiga tabellen

Publicerades: 01 april 2019 Uppdaterades: 04 april 2019