Avsnitt 28 med Thony Björk

Uppdaterades: 04 juni 2019

Att bli en kompetent patient är en nyckeluppgift för oss att driva, det säger Thony Björk som är sakkunnig i läkemedelsfrågor på SPF Seniorerna. I det här avsnittet av Seniorpodden berättar han mer om vad man som patient bör tänka på när det gäller användning av läkemedel.

  • Thony Björk, sakkunnig i läkemedelsfrågor på SPF Seniorerna.

Under de senaste 25 åren har användning av läkemedel ökat markant. Det gäller inte minst för äldre personer, och ju fler läkemedel desto större är risken för biverkningar av olika slag. Att ha koll på sina läkemedel är särskilt viktigt för äldre eftersom kroppens funktioner förändras ju äldre vi blir.

– Det är egentligen två problem som uppstår när man blir äldre vad gäller läkemedel. Det ena är förändringar i kroppen. Det andra att man har väldigt många läkemedel. Sju till tolv läkemedel är inte ovanligt när man är i 80-årsåldern, säger Thony Björk.

– Den bästa läkemedelsbehandlingen blir när läkare och patient har en bra dialog. Då vet man varför man har satt in det här läkemedlet, hur man ska använda det och hur länge man ska använda det.

Programledare för Seniorpodden är Anders Lundblad.

Klicka här för att komma till Seniorpodden i iTunes (iPhone)
Klicka här för att lyssna på Seniorpodden för android
Klicka för att komma till Seniorpodden för lyssning på webben

Publicerades: 03 juni 2019 Uppdaterades: 04 juni 2019