Enkätsvar Sverigedemokraterna – pensioner

Har ditt parti något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen? (Ja/Tveksam/Nej + beskriv kort förslaget/en)

Svar: Ja. Hösten 2021 presenterade Sverigedemokraterna en pensionsreform, ”tusenlappen”, som bland annat innehöll ökade avsättningar till pensionssystemet. Reformen innebar 1000 kronor mer varje månad för en vanlig pensionär och omfattar alla pensionärer, både nuvarande och kommande. Ökade avsättningar till pensionssystemet ser vi som en helt avgörande åtgärd för att höja pensionerna på både kort och lång sikt.

Och är ni nöjda med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag eller mindre nöjda? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Nej, vi är inte nöjda alls. När det nuvarande pensionssystemet infördes på 90-talet var avsikten att inkomst- och premiepensionen tillsammans skulle ge en ersättningsgrad på 60 procent av slutlönen. Idag uppgår kompensationsgraden till cirka 45 procent för en typisk arbetstagare som går i pension vid 65 års ålder, eller 54 procent för den som går i pension vid den nya rikt-åldern 67 år. Kompensationsgraden har även fallit under de senaste 20 åren, vilket tyder på att framtida generationer riskerar att få ännu lägre pensioner. Därmed uppfyller inte den allmänna pensionen sin ursprungliga målsättning om att uppgå till 60 procent av slutlönen, även om många pensionärer tack vare förmåner som tjänstepension har en bättre pension än så. För att motverka ytterligare försämringar behövs ökade avsättningar till pensionssystemet. Detta är väldigt viktigt för dem med låga pensioner, de som saknar tjänstepension och de som haft slitsamma yrken som gör att de inte kan arbeta fram till riktåldern.

Enkäten har besvarats av Linda Lindberg, SD:s socialpolitiska talesperson.