Rapporter

Uppdaterades: 13 augusti 2019

SPF Seniorernas rapport om digitalisering handlar om att en stor del av Sveriges seniorer inte är delaktiga i det digitala samhället, samt om vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka inkluderingen. Du hittar rapporten nedan. Den finns både i en längre fullständig version och i en kortare sammanfattande version.

Publicerades: 13 augusti 2019 Uppdaterades: 13 augusti 2019