Så rekryterar, aktiverar och behåller ni föreningens medlemmar

Uppdaterades: 02 januari 2019

Föreningslivet har genom åren spelat en viktig roll i det svenska samhället. De stora folkrörelserna har de senaste århundradena haft stor betydelse. Men hur blir det i framtiden? Har de spelat ut sin roll?

  • Angeli Sjöström Hederberg

I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det om hur medlemsstyrda organisationer kan arbeta för att de även i framtiden ska kunna påverka samhällsutvecklingen. Angeli Sjöström Hederberg utvecklar dessa tankar ytterligare. Tillsammans med Niklas Hill har hon skrivit boken Medlemsmodellen där man i åtta steg har utvecklat sina tankar kring hur man rekryterar, aktiverar och behåller sina medlemmar. Något som hon tycker blir särskilt viktigt, i takt med att man blir allt mer professionella inom föreningslivet som i sin nästa steg att riskerar passivisera medlemmarna.

- En av de största utmaningarna är att själv vara inspirerad. Om du har roligt kommer det att smitta. Då kommer ju fler att hänga på, säger Angeli Sjöström Hederberg, som själv är präglad av föreningsliv sedan uppväxten. Från elev- och studentkår till fackligt arbete, både som medlem och anställd.

Programledare för Seniorpodden är Anders Lundblad.

Klicka här för att komma till Seniorpodden i iTunes (iPhone)

Klicka här för att lyssna på Seniorpodden för android

Klicka för att komma till Seniorpodden för lyssning på webben

Publicerades: 20 december 2018 Uppdaterades: 02 januari 2019