Byggemenskap

Uppdaterades: 04 juni 2020

Bo- och byggemenskaper innebär att en grupp personer går samman kooperativt för att utan spekulation åt sig själva låta bygga tillgängliga bostadsgrupper eller flerfamiljshus med tillhörande lokaler som främjar gemenskap och trygghet.

  • Startbidraget finansieras av Boverket.
Publicerades: 04 juni 2020 Uppdaterades: 04 juni 2020