Del 4 – Om behovet av en modernisering av efterlevandeskyddet

Äldre har ett sämre efterlevandeskydd vid dödsfall än vad yngre har, men äldre har ett minst lika stort behov som yngre av ett tillfälligt efterlevandeskydd för att kunna ställa om sina utgifter.

Rapporten söker svar på om det är rimligt att åldern avgör möjlighet till ett allmänt efterlevandeskydd och om det finns ett behov av efterlevandeskydd för pensionärer idag.

Klicka här för att öppna rapporten