Del 1 – PREMIEPENSIONEN, hur påverkas den av förskott och efterlevandeskydd?

Premiepensionen kommer att bli allt viktigare när det nya pensionssystemet fasas in fullt ut. Den här genomgången av premiepensions­systemet har fokuserat på två faktorer, nämli­gen förskottsräntan och efterlevandeskyddet.