Framtidens socialtjänst och en äldrelag

Uppdaterades: 09 juni 2020

Sedan 2017 ser en statlig utredning över socialtjänsten, och ska vara klar i augusti 2020. Utredningen analyserar bland annat för- och nackdelarna med insatser till äldre i en särlagstiftning, istället för i socialtjänstlagen. Utredningen har inte i uppdrag att föreslå en särskild äldrelag. I utredningens referensgrupp representeras SPF Seniorerna av Gösta Bucht, förbundets sakkunnige i vård och omsorg.

  • Oavsett rättslig reglering av äldres hälso- och sjukvård samt omsorg krävs resurstillskott, ökad kompetens och bemanning, tydligare styrning och ledning, samt uppföljning och tillsyn.

SPF Seniorerna har inte tagit ställning till om en särreglering för äldre – en särskild äldrelag – skulle vara till fördel för seniorer. Däremot har vi sedan länge krävt en skärpning av socialtjänstlagen med förbättringar för äldre. Ännu finns inget konkret förslag till ny lagstiftning, vare sig i form av särlagstiftning eller förändringar i socialtjänstlagen vilket gör det svårt att ta ställning till vilket alternativ som är bäst för oss äldre.

SPF Seniorerna har under en lång rad år pekat på brister i dagens vård och omsorg samt möjliga vägar framåt. Alla seniororganisationer är överens om behov av en skärpning av lagstödet för äldres vård och omsorg vilket kan vara en särskild äldrelag eller förändringar av nuvarande socialtjänstlag.

Som vi tidigare påpekat har socialtjänstlagen uppenbara brister, men erfarenheter av särlagstiftning för äldre i Tyskland och Sveriges LSS förskräcker. Fortsatt utredning av alternativen är därför ett måste för att det ska vara möjligt att ta ställning.

För att en särlagstiftning – äldrelag – eller en skärpning av socialtjänstlagen inte bara ska bli en papperstiger och ge falsk trygghet krävs kontinuerlig uppföljning och politiskt ansvarstagande. Lagens krav måste fyllas med reellt innehåll på äldreboenden över hela landet.

Oavsett rättslig reglering av äldres hälso- och sjukvård samt omsorg krävs resurstillskott, ökad kompetens och bemanning, tydligare styrning och ledning, samt uppföljning och tillsyn.

För en kort tid sedan skrev Eva Eriksson och Gösta Bucht om just bristerna i omsorgen och behov av förändringar:
Klicka här för att läsa artikeln

Publicerades: 09 juni 2020 Uppdaterades: 09 juni 2020