Ny rapport om uttagsålderns påverkan på garantipensionen

Det är välkänt att inkomstpensionen blir lägre om man väljer att ta ut pension före sin pensionsålder. Men det finns också en relativt okänd regel, "66-årsregeln", som numera spelar en allt större roll eftersom den är knuten till garantipensionen. Den leder till ytterligare negativa effekter för den som tar ut pension tidigt: mellan 300 och 900 kronor lägre pension varje månad efter skatt.

Idag har nära sex av tio pensionärer någon del garantipension. 66-årsregeln, som ökar med riktåldern, berör därmed långt fler pensionärer än vad som var avsikten. För personer födda 1958 med slutlöner på 30 000, 34 000 respektive 38 000 kronor och 40 års arbetsliv bakom sig blir effekterna av 66-årsregeln betydande. När pensionsuttag sker vid 63, 64 och 65 år medför 66-årsregeln mellan 300 och 900 kronor lägre pension efter skatt varje månad. På årsbasis blir det förluster på 3 800–10 600 kronor efter skatt. Den negativa effekten av 66-årsregeln på pensionen kvarstår livet ut.

SPF Seniorerna anser att informationen om 66-årsregeln och dess effekter måste förbättras och förenklas. För att 66-årsregeln ska kunna anses skälig måste alla människor kunna försörja sig, genom arbete eller sociala ersättningar, ända fram till riktåldern.

Klicka här för att öppna rapporten "Tidigt uttag av pension"