Kongress 2020-2021

Den 17 september 2021 justerades det andra protokollet från SPF Seniorernas kongress. Därmed sattes punkt för förbundets trettionde kongress som kom att pågå i över ett år.

 • Sittande från vänster till höger: Martin Engman, kongressekreterare, Göran Karlsson, vice kongressordförande, Berne Jönsson, justerare, Anna Rask, protokollförare, och Catharina Hedin, justerare.
 • Sittande från vänster till höger: Martin Engman, kongressekreterare, Göran Karlsson, vice kongressordförande, Berne Jönsson, justerare, Anna Rask, protokollförare, och Catharina Hedin, justerare.

Med anledning av pandemin genomfördes en första del av kongressen digitalt den 12 juni 2020. Då behandlades verksamhetsberättelser, ansvarsfrihet och val. Kongressen återupptogs den 23–24 augusti i år för ett fysiskt möte. Då behandlades stadgar, mål och strategier, rambudget och motioner. Nästa kongress sker 2023 i Stockholms län.

Kongressen del 2, 2021

De frågor som behandlades under kongressens andra del var:

 • motioner
 • rapporter
 • förslag till nya stadgar
 • val av valberedning till nästa kongress.

Klicka här för att öppna protokollet från kongressens andra del, 2021Här hittar du alla kongresshandlingar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Digital kongress 12 juni 2020

Punkterna 1-16 samt 24 behandlades av kongressens första del som genomfördes den 12 juni 2020. Det innebär att följande ärenden behandlades:

 • Verksamhetsberättelser för åren 2017-2019
 • Årsredovisningar 2017-2019
 • Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 • Beslut om arvoden
 • Beslut om årsavgift till förbundet
 • Val av förbundsordförande samt förste och andre vice förbundsordförande
 • Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen
 • Val av revisorer och revisorsersättare
 • Sammanläggning av distrikten Jämtland och Härjedalen

Klicka här för att öppna protokollet från kongressens första del, 2020