Studiematerial

Som en del av det tidigare projektet "Inte ensam" har studiecirkeln "Tillsammans mot ensamhet" tagits fram för att hjälpa föreningar att komma igång med att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet. I materialet får ni råd och tips blandat med diskussionsfrågor och skapa en handlingsplan för att arbeta uppsökande.

Studiematerialet består av fyra delar, varje del inleds med ett kapitel som deltagarna läser inför kommande träff.

Del 1 presenterar fakta om ensamhet och social isolering och varför det är så viktigt att bryta den.
Del 2 handlar om olika försök att bryta ensamheten.
Del 3 tar upp olika sätt att mötas – spontana möten och organiserade mötesplatser. Del 4 innehåller ett exempel på en handlingsplan för uppsökande arbete. Under den fjärde och sista träffen ägnas tid till utformningen av er handlingsplan för uppsökande arbete.

Studiematerialet innehåller instruktioner till varje träff. Dessa är skrivna som förslag. Kanske passar det er grupp bättre att ställa andra typer av frågor och genomföra andra typer av övningar, så var kreativa! I gruppen kartlägger ni eventuella samarbetspartners för att sedan diskutera VAD vill ni vill erbjuda målgruppen och HUR ni sedan ska nå den.

Ni kan välja mellan att ladda ner hela studiematerialet eller varje kapitel var för sig. Det går även att beställa tryckt material i vår webbutik. Om ni laddar ner ett separat kapitel så har de största bilderna tagits bort för att underlätta utskrift. Studiematerialet finns även tillgängligt på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.

Lycka till!

Klicka här för att ladda ner hela studiematerialet  
Klicka här för att ladda ner kapitel 1   
Klicka här för att ladda ner kapitel 2   
Klicka här för att ladda ner kapitel 3  
Klicka här för att ladda ner kapitel 4  
Klicka här för att beställa studiematerialet från vår webbutik

Mer material att använda sig av

Att vara ambassadör
Ett inspirationsmaterial för i första hand våra ambassadörer med fakta och kunskap kring ensamhet, inspiration och goda exempel för fortsatt arbete med att nå ut till de vi vanligtvis inte når.
Power Point för ambassadörer projektet Inte ensam

Ett samtal betyder så mycket
Handboken är främst framtagen för att kunna nå de som inte är digitala. Det är en handfast guide för telefonsamtal och hur du startar aktiviteter som fikasamtal och gruppsamtal på telefon.
Film om telefonstöd
En 17 minuter lång inspirationsfilm om arbetet med att lindra ofrivillig ensamhet och isolering. Telefonen som verktyg lyfts för att nå de som inte är digitala.

Liv i coronans tid
Skriften är resultatet av projektets skrivuppmaning under våren 2020 då pandemin härjade som värst. Ett 40-tal av de inskickade texterna finns nu publicerade i denna skrift.

Genom att klicka på respektive titel kommer du till vår webbutik där du kan ladda ner eller beställa materialet.

Lär känna din smarta telefon – utbildningspaket för Android och Iphone IT-pedagogen Gabriel Eliasson har producerat enkla instruktionsfilmer för att bättre utnyttja sin smarta telefon. Materialet ger en övergripande kunskap om vad en smart telefon är – därefter delas kurserna upp i 1. Android-telefoner 2. Iphone.