Vårdcentralspatrullen - bättre primärvård för alla seniorer

Uppdaterades: 16 juli 2020

Många vårdcentraler brister idag när det gäller vård och mottagande av äldre patienter. Samtidigt vet vi att andelen invånare över 80 år ökar mycket kraftigt de kommande 10 åren. En vård som är anpassad för äldres vårdbehov är avgörande, inte bara för den äldres hälsa och livskvalitet, utan också för vår framtida gemensamma välfärd.

  • Rapporten finns att beställa i vår webbutik för 10 kr/styck.

SPF Seniorernas ståndpunkt är att alla vårdcentraler ska ha en integrerad äldrevårdsmottagning med ett tydligt fokus på äldres vårdbehov. En primärvård rustad för äldre patienter innebär omfattande vinster; medicinskt, ekonomiskt och inte minst mänskligt.

Syftet med SPF Seniorernas Vårdcentralspatrull är att granska, uppmärksamma och påverka vårdcentralerna i länet eller regionen. Som deltagare i granskningen gör du en mycket angelägen insats för att förbättra vårdcentralernas bemötande av seniora patienter och den vård som ges till äldre.

Undersökningen kan omfatta alla vårdcentraler i ett län eller region. Där det passar bättre kan granskningen begränsas till vårdcentraler inom delar av regionen, kanske en viss kommun. Målet är att Vårdcentralspatrullen ska leda till konkreta förbättringar av vårdcentralernas äldresjukvård och bemötande av seniora patienter.

SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet har i samverkan med PRO, SKPF Pensionärerna och RPG genomfört en granskning av vårdcentralerna i sitt län med mycket goda resultat. Granskningen har lett till att fler vårdcentraler i länet nu har ett tydligare fokus på äldre. De vårdcentraler som fick sämst resultat i undersökningen har sedan dess genomfört betydande förbättringar i linje med patrullens förslag. På sidan 11 kan du läsa mer om granskningen i Jönköping.

SPF Seniorerna uppmanar fler distrikt och föreningar att genomföra en Vårdcentralspatrull. I denna skrift beskrivs hur upplägget kan se ut. I bilagorna finns fakta, tips och råd samt ett komplett granskningsprotokoll
som behövs för själva undersökningen. Det finns också vägledning och tips på hur man kommunicerar resultaten för att skapa uppmärksamhet och få effekt.

Klicka här för att läsa Vårdcentralspatrullen (PDF)

Klicka här för att öppna rapport från Vårdcentralspatrullen i Stockholm län 2019 

Klicka här för att lyssna på Seniorpodden avsnitt 24, som handlar om Vårdcentralspatrullens granskning i Jönköping 
Klicka här för att läsa tidningen Seniorens artikel om den granskning som Vårdcentralspatrullen gjort i region Halland

Klicka här för att läsa resultaten från granskningen i region Halland

Publicerades: 10 september 2018 Uppdaterades: 16 juli 2020