Kongress 2023

Den 14–15 juni 2023 genomfördes SPF Seniorernas 31a kongress. På kongressen samlades distriktens ombud, förbundsstyrelsen, valberedningen och förtroendevalda revisorer.

Totalt var vi cirka 150 personer som samlades på Lidingö i Stockholm län för att bland annat välja en ny styrelse, behandla inkomna motioner, besluta om rambudget samt mål och strategi för kommande kongressperiod.

Kongresshandlingar:

Förhandlingsordning 2023
Föredragningslista 2023
Arbetsordning valberedningen 2023-25
Arbetsordning förtroendevalda revisorer 2023-25
Valberedningens förslag 2023
Uppföljning kongressbeslut 2020-2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2022
Revidering av stadgar 2023
Mål och strategi 2024-2025
Motioner och svar 2023
Rambudget 2024-2025

Klicka här för att se direktsändningen från kongressens första dag i efterhand
(Här kan du bl.a. se Eva Erikssons öppningstal, anförande av socialminister Jakob Forssmed samt val av förbundsordförande och styrelse)
Klicka här för att se sändningen från kongressens andra dag i efterhand
(Här kan du bl.a. se Christina Rogestams anförande)

Klicka här för att öppna protokollet från 2023 års kongress