Kongress 2023

Den 14–15 juni 2023 är det dags för SPF Seniorernas 31a kongress. På kongressen samlas distriktens ombud, förbundsstyrelse, valberedning och förtroendevalda revisorer.

Totalt blir vi cirka 150 personer som samlas på Lidingö i Stockholm för att bland annat välja en ny styrelse, behandla inkomna motioner, besluta om rambudget samt mål och strategi för kommande kongressperiod.

Sista dag för att lämna in motioner till kongressen är den 8 mars.

Klicka här för att ladda ner mallen för kongressmotioner