Så här tycker riksdagspartierna om förslagen till en äldreomsorgslag

SPF Seniorerna har frågat samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till förslagen om en äldreomsorgslag (SOU 2022:41). Vi har också frågat hur de resonerar i frågan.