Mediciner kan påverka risken för fall

Vissa mediciner, bland annat läkemedel mot depression och sömnsvårigheter, kan bidra till ökad fallrisk. Därför är det viktigt att du vet hur dina mediciner fungerar – dels var för sig, dels i kombination med varandra.

Berätta alltid för din läkare om vilka mediciner du tar om du har ramlat. Var lyhörd och notera själv vad dina läkemedel har för effekt. Försök att se sambanden mellan när du började med en särskild medicin och om du efter en tid upplever att du blir yr eller känner dig ostadig. Ta i så fall kontakt med din läkare igen och berätta det.

Fem frågor att ställa vid läkarbesöket:

  1. Varför får jag/min anhöriga den här medicinen?
  2. Behöver jag/min anhöriga fortsätta att ta den?
  3. Finns det något alternativ?
  4. Hur länge ska jag/min anhöriga ha den här behandlingen? Är den livslång?
  5. Finns det några biverkningar, oönskade effekter som jag/min anhöriga borde vara uppmärksam på?

Andra sätt att balansera din hälsa:

  •  Kontrollera din syn och hörsel regelbundet.
  •  Använd skor med hälkappa.
  •  Prata med din läkare om möjligheten att prova ut ortopediska inlägg.
  •  Medicinsk fotvård kan lindra smärta i fötterna.

Klicka här för att läsa Socialstyrelsens folder "Tips för att förhindra fallolyckor"

Källa: Socialstyrelsens kampanj Balansera mera