Enkätsvar Centerpartiet – pensioner

Har ditt parti något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen (Ja/Tveksam/Nej + beskriv kort förslaget/en)

Svar: Ja. Den viktigaste åtgärden för att långsiktigt höja pensionerna är att fler människor jobbar längre. Därför är det så viktigt att överenskommelsen om höjda åldersgränser nu blir verklighet, samtidigt kommer det även krävas att arbetsmiljön och möjligheten att omskola sig under yrkeslivet förbättras.

Vi vill även se över den så kallade gasen. När tillgångarna i Pensionsfonderna är mer än skulderna behöver vi se till att överskottet når de pensionärer som bidragit med inbetalningar och därför införa en gas, på samma sätt som det idag finns en broms i systemet

Och är ni nöjda med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag eller mindre nöjda? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: I grunden anser Centerpartiet att pensionssystemet har levererat. I mätning efter mätning rankas Sveriges pensionssystem som ett av de bästa i världen. Det har bred förankring i Riksdagen, det är fristående från statsbudgeten och det är motståndskraftigt mot ekonomiska kriser. De allra flesta pensionärer har en god ekonomi. Andelen materiellt  fattiga pensionärer har minskat kraftigt sedan pensionssystemet infördes och är lägst i Europa.

Enkäten har besvarats av Sofia Nilsson, talesperson i omsorgsfrågor och psykisk hälsa.