Avsnitt 45 – Barbro Westerholm fortsätter bekämpa ålderismen

När de politiska partierna börjar planera sina nomineringar inför nästa års val kommer Barbro Westerholms namn inte finnas med. Efter 27 år i riksdagen tackar hon för sig, och hoppas att andra tar vid. Men kampen mot ålderismen släpper hon inte.

  • – Idag skulle jag vara en mycket kunnigare och bättre generaldirektör för Socialstyrelsen än vad jag var när jag blev det för 40 år sedan, säger Barbro Westerholm.

– WHO säger att ålderismen är den svåraste av diskrimineringsformerna att göra något åt, trots att den kommer att drabba alla! Så det här borde egentligen vara en viktig fråga för ungdomsförbunden. För om dom gör rätt saker nu så kanske dom slipper att bli ålderristiskt behandlade när de blir 70, 80 år gamla, säger Barbro Westerholm och betonar vikten av att ta tillvara de årsrikas kunskaper och erfarenheter.

– Idag skulle jag vara en mycket kunnigare och bättre generaldirektör för Socialstyrelsen än vad jag var när jag blev det för 40 år sedan. Mycket kan man läsa i bok, papper och så men man måste leva sig till olika skeenden och problemlösningar.

Programledare för Seniorpodden är Anders Lundblad.

Klicka här för att komma till Seniorpodden i iTunes (iPhone)

Klicka för att komma till Seniorpodden för lyssning på webben