Bostadstillägg

Idag får ca 290 000 seniorer bostadstillägg men Pensionsmyndigheten bedömer att fler har rätt till det. Bostadstillägget är en del av pensionssystemet och inte ett bidrag.

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar. Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör. 

Är du berättigad till bostadstillägg?

En enkel tumregel är att ensamstående kan ha rätt till bostadstillägg om månadsinkomsten är cirka 14 000 kronor efter skatt eller lägre. För gifta gäller andra belopp. På Pensionsmyndighetens hemsida kan du enkelt göra en preliminärberäkning för att se om du är berättigad bostadstillägg:

https://secure.pensionsmyndigheten.se/BtpPrognos.html

Hur ansöker du om bostadstillägg?

Du ansöker om bostadstillägg för pensionärer på Pensionsmyndighetens hemsida:

https://secure.pensionsmyndigheten.se/BtpStart.html