Tillbaka till Folkhälsoveckan 2024

Sömn och återhämtning

Många upplever att sömnen blivit sämre med åren. Men stämmer det? Hur påverkar sömnen oss seniorer? Och vad kan man göra för att sova bättre? Det är frågor som Torbjörn Åkerstedt kommer att beröra i sin föreläsning.

Torbjörn är professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet, där han också ingår i en forskningsgrupp som fokuserar på stress, sömn och återhämtning och då särskilt på sömnens roll i trötthetsregleringen. Här ingår också preventiva insatser som t.ex. stresshantering, sömnrådgivning och vakenhetshöjande åtgärder.

Föreläsningen äger rum kl.10 den 24 maj.
Länk till föreläsningen kommer att läggas upp här en stund innan föreläsningen startar.

Tillbaka till Folkhälsoveckan 2024