SPF Seniorernas webbsända seminarier

Uppdaterades: 10 februari 2021

Förbundsordförande Eva Eriksson för samtal med SPF Seniorernas sakkunniga om aktuella äldrefrågor. Denna samtalsserie påbörjades hösten 2020, och kommer att utökas med fler webbinarier framöver. Nedan hittar du även andra aktuella presentationer.

  • Eva Eriksson och Gösta Bucht samtalar om hur äldreomsorgen kan förbättras.

Klicka här för att se frågestund med Thony Björk om vaccin och vaccinationer

Thony Björk, sakkunnig läkemedelsfrågor SPF Seniorerna, svarar på vanliga frågor från medlemmarna om vaccin och vaccinationer för Covid-19.

Klicka här för att se vårt webbinarium om bedrägerier

Lotta från Polisens Nationella Bedrägericentrum berättar om bedrägerier och vad man ska tänka på för att skydda sig.

Klicka här för att se vårt webbinarium om fallolyckor

Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg hos SPF Seniorerna, berättar om fallskador och om hur de kan förebyggas och undvikas.

Klicka här för att se vårt webbinarium om bostadsfrågor

Varför är bostaden så viktig för oss seniorer och hur sköts bostadsfrågorna för de äldre i kommunerna. Förutom Eva Eriksson medverkar Fredrik Von Platen, sakkunnig i bostadsfrågor.

Klicka här för att se vårt webbinarium om vården och omsorgen om äldre

Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, och förbundsordförande Eva Eriksson samtalar om äldreomsorgen i Sverige och svarar på frågor från våra medlemmar.

Klicka här för att se vårt webbinarium om läkemedelsfrågor

Hur ser läkemedelsförsörjningen ut i Sverige? Hur kan jag bäst planera mina läkemedelsuttag? Och vilka rättigheter har jag till en läkemedelsgenomgång? Detta och mycket mer avhandlas i samtalet mellan SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och Thony Björk, sakkunnig läkemedel. Även frågor kring vacciner mot covid-19 tas upp.

Klicka här för att se presentationen "Ett gott åldrande"

Här kan du ta del av den mycket uppskattade presentationen som Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg, höll på SPF Seniorerna Sörmlands ordförandekonferens, oktober 2020. Presentationen handlar bl.a. om vad som händer i kroppen när man åldras, och vad som kan göras för att må bättre under åldrandet.

Publicerades: 13 november 2020 Uppdaterades: 10 februari 2021