Hälsa & omsorg

Debattartikel om åldersdiskrimnering i Socialtjänstlagen

Christina Rogestam och Gösta Bucht skriver på News55.se om att i direktiven till en ny utredning om Socialtjänstlagen finns tyvärr ingen ambitionshöjning och det ska inte få kosta något. Med andra ord finns stor risk att åldersdiskrimineringen i Socialtjänstlagen består.

  • 02 maj 2017 12:49

Utredning om Socialtjänstlagen: besvikelse att det saknas ambitionshöjning för äldres rättigheter

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar regeringens direktiv till utredning om en översyn av Socialtjänstlagen

  • 07 april 2017 02:50

SPF Seniorerna om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen: Gediget material, men få skarpa förslag

Utredningen har på ett mycket grundligt sätt gått igenom stora delar av vården och särskilt omsorgen om äldre personer. Den är därför en mycket användbar kunskapsbas för alla berörda aktörer för de beslut och den inriktning som behöver tas vad gäller äldreomsorgen. I utredningen finns många förslag på frågor att utreda vidare, men inte många skarpa förslag. Det är ett bra grepp att planen är långsiktig, omfattar hela 15 år och bygger på en genomtänkt och väl formulerad människosyn.

  • 31 mars 2017 08:43

Debattartikel: Bristande akutvård slår hårt mot de äldsta patienterna

Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor, skriver i Dagens Samhälle om väntetiderna på akuten som drabbar äldre patienter

  • 09 mars 2017 07:36

Öka insynen i privat välfärd

Även anställda och uppdragstagare hos privata utförare i hälso- och sjukvården samt äldreomsorg ska ha rätt till meddelarskydd. Det anser SPF Seniorerna och stöder därmed förslaget i utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62).

  • 17 februari 2017 10:54

Gösta Bucht i SR Ekot om nattbemanning på särskilda boenden

Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor, medverkade i SR Ekot om nattbemanning på särskilda boenden

  • 30 januari 2017 11:08

Gösta Bucht bloggar om psykisk ohälsa

Dags för handling när det gäller äldres psykiska hälsa, skriver sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht.

  • 19 december 2016 01:52

Gösta Bucht i radio om vårdboenden

Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor hos SPF Seniorerna, i radiointervju med P4 Östergötland om allt färre platser på särskilda boenden: ”Ett av de stora problemen är att det är stor skillnad mellan olika kommuner och att det är för få platser”.

  • 14 december 2016 11:16