Hälsa & omsorg

Äldre ska prioriteras för vaccin – vaccinationsordningen ska ligga fast

Tidigt stod det klart att högre ålder innebär större risk att bli allvarligt sjuk eller dö av covid-19. Antalet döda med covid-19 har nu passerat 10 000 personer i Sverige. 9 av tio döda var 70 år eller äldre. 7 av 10 döda var 80 år eller äldre. Det är därför avgörande att vaccinationsordningen ligger fast.

Thony Björk i Dagens Nyheter om äldres inställning till vaccinering mot covid-19

Thony Björk, sakkunnig i läkemedelsfrågor hos SPF Seniorerna, kommenterar seniorers inställning till att vaccinera sig mot covid-19, i Dagens Nyheter.

Nej till covid-19-lag nu

I dag svarade SPF Seniorerna på regeringens snabbremiss av en särskild covid-19-lag. Förbundet stöder inte förslaget och ordförande Eva Eriksson kommenterar.

Stärk äldreomsorgen genom lagstiftning

I dag beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska ta fram en äldreomsorgslag och redovisa sitt förslag senast den 30 juni 2022.

Kommentar om Corona-kommissionen: ett tragiskt misslyckande där ingen aktör står utan ansvar

SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, Gösta Bucht, kommenterar Corona-kommissionens delrapport om äldreomsorgen. Sverige har misslyckats att skydda de äldre. Mycket beror tyvärr på att de stora strukturbrister vi länge pekat på inte har åtgärdats, alla aktörer på alla beslutsnivåer bär ansvar för att ha ignorerat äldreomsorgens behov under årtionden.

FRÅGA SOFIA – Ställ träningsfrågor till Sofia Åhman

Är det något du har funderat över, eller vill ha hjälp med när det gäller din träning? Nu har du chansen att ställa dina träningsfrågor till Sofia Åhman. Svaren på en del av frågorna kommer i små filmer. Se inbjudan nedan.

Thony Björk svarar på frågor om vaccinationer mot Covid-19

Förbundet får många frågor kring vaccinering mot covid-19 från våra medlemmar. Här svarar Thony Björk, sakkunnig inom läkemedelsfrågor, på de vanligaste frågeställningarna.

Eva Eriksson i Expressen om IVO:s granskning

Tidningen Expressen skriver om de generella direktiven, gruppbedömningarna och vård i livets slutskede som skedde på felaktiga grunder. Att utsättas för gruppbedömning, bara för att man råkar bo på en viss adress eller ha en viss ålder, handlar om diskriminering, menar SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.