Hälsa & omsorg

Eva Eriksson om de nya rekommendationerna: glädjande

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar de ändrade rekommendationerna för 70 år och äldre. Det är glädjande att vi seniorer nu omfattas av de allmänna rekommendationerna, nu måste också andra ta ett större ansvar.

Webinarium om vård och omsorg – vad vill du ha svar på?

SPF Seniorerna kommer inom kort att arrangera ett webbsänt seminarium om aktuella sakfrågor som rör vården och omsorgen om äldre. Har du som medlem frågor eller funderingar du vill ha svar på?

Möte med SKR om resurstillskott och långsiktig planering

Samtalet med SKR (Sveriges kommuner och regioner) handlade om hur kommunerna nu ska hantera de extra tillskott man fått från staten för äldreomsorgen men också de mer långsiktiga frågorna.

Folkhälsomyndigheten söker personer 65 år och äldre att intervjua

Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag som handlar om att förbättra/utveckla allmänhetens kunskap om psykisk hälsa. Målet är att myndigheten ska sprida tillgänglig, relevant och målgruppsanpassad information och kunskap om psykisk hälsa till allmänheten.

Kampanjvecka för att motverka fallolyckor

Varje år under vecka 40 uppmärksammas fallolyckor extra mycket genom Socialstyrelsens kampanjvecka – Balansera mera. Det finns mycket som du själv kan göra själv för att minska risken att falla. Här hittar du tips samt länkar till Socialstyrelsens material.

Möte om en bred och utvecklad folkhälsopolitik – med äldrefokus

Peter Sikström i möte med Folkhälsomyndigheten om folkhälsopolitiken – de visar stor förståelse för äldres situation var generalsekreterarens intryck.

Mycket efterlängtat besked

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kallar dagens besked om att besöksförbudet på särskilda boenden hävs om 2 veckor för efterlängtat och välkommet.

Positivt med resurstillskott, men strukturförändringar krävs också

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson om de tillskott till äldreomsorg och sjukvård som idag presenterades inför höstbudgeten: positivt med mer ekonomiska resurser på kort sikt, men även förändringar i strukturer liksom högre medicinsk kompetens behövs.