Hälsa & omsorg

SPF Seniorerna: åldersdiskriminering med övre åldersgräns för avgiftsfri cellprovtagning

SPF Seniorerna kommenterar regeringens förslag med avgiftsfri cellprovtagning för livmoderhalscancer, gäller endast kvinnor 23-64 år

  • 19 september 2017 04:55

Manifestation: En annan vård är möjlig

Söndagen den 3 september kommer det att anordnas manifestationer runt om i landet där vårdpersonal, patienter och anhöriga höjer rösten för en bättre vård. Manifestationerna genomförs av det landsomfattande nätverket ”En annan vård är möjlig” som består av just vårdpersonal, patienter, anhöriga och personer med intresse för vårdfrågor.

  • 23 augusti 2017 11:07

Seniorpodden om vård och omsorg

I det femte avsnittet av Seniorpodden möter vi Gösta Bucht, professor i geriatrik och expert i vård- och omsorgsfrågor inom SPF Seniorerna.

  • 26 juni 2017 11:18

Färre olämpliga läkemedel till seniorer

Andelen olämpliga läkemedel hos seniorer minskar stadigt. Det visar statistik som projektet Koll på läkemedel publicerar i dag.

  • 08 juni 2017 04:55

Debattartikel om åldersdiskrimnering i Socialtjänstlagen

Christina Rogestam och Gösta Bucht skriver på News55.se om att i direktiven till en ny utredning om Socialtjänstlagen finns tyvärr ingen ambitionshöjning och det ska inte få kosta något. Med andra ord finns stor risk att åldersdiskrimineringen i Socialtjänstlagen består.

  • 02 maj 2017 12:49

Utredning om Socialtjänstlagen: besvikelse att det saknas ambitionshöjning för äldres rättigheter

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar regeringens direktiv till utredning om en översyn av Socialtjänstlagen

  • 07 april 2017 02:50

SPF Seniorerna om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen: Gediget material, men få skarpa förslag

Utredningen har på ett mycket grundligt sätt gått igenom stora delar av vården och särskilt omsorgen om äldre personer. Den är därför en mycket användbar kunskapsbas för alla berörda aktörer för de beslut och den inriktning som behöver tas vad gäller äldreomsorgen. I utredningen finns många förslag på frågor att utreda vidare, men inte många skarpa förslag. Det är ett bra grepp att planen är långsiktig, omfattar hela 15 år och bygger på en genomtänkt och väl formulerad människosyn.

  • 31 mars 2017 08:43

Debattartikel: Bristande akutvård slår hårt mot de äldsta patienterna

Gösta Bucht, sakkunnig vård- och omsorgsfrågor, skriver i Dagens Samhälle om väntetiderna på akuten som drabbar äldre patienter

  • 09 mars 2017 07:36