Expressen om nya rapporten "Tidigt uttag av pension"

Expressen skriver om den okända 66-årsregeln som påverkar pensionens storlek i allt högre utsträckning eftersom nästan 60 procent av alla pensionärer numera har någon del garantipension. Livsvarigt kan det handla om mellan 75 000 och 212 000 kronor lägre pension efter skatt vid tidigt uttag av pension.

  • – En orsak till tidig pensionering kan vara att man inte haft något annat val för sin försörjning, säger Eva Eriksson.

Det är välkänt att inkomstpensionen blir lägre om man väljer att ta ut pension före sin pensionsålder. Men den relativt okända 66-årsregeln leder till ytterligare negativa effekter för den som tar ut pension tidigt och har garantipension. Det handlar om mellan 300 och 900 kronor lägre pension varje månad efter skatt. Livsvarigt kan 66-årsregeln påverka storleken av pensionen så att förlusten bli mellan 75 000 och 212 000 kronor efter skatt vid tidigt uttag av pension.

– Detta är ytterligare ett exempel på att politiken saknar helhetssyn på pensionssystemet och att beslut fattats utan att förstå konsekvenserna. 66-årsregeln innebär att när garantipension beräknas används en inkomstrelaterad pension omräknad som om den hade tagits ut vid 66 års ålder, oavsett när pensionsuttaget sker. Vid tidigt uttag blir det fiktiva inkomstpensionsbeloppet i beräkningen högre. Det leder i sin tur till en lägre garantipension, jämfört med om individens faktiska utbetalade inkomstpension hade legat till grund för beräkningen, förklarar SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, i Expressen.

– Det är betydande summor samtidigt som den här regeln är mer okänd. Detta undergräver systemets legitimitet ytterligare. Informationen om 66-årsregeln och dess effekter måste förbättras och förenklas, konstaterar Eva Eriksson.

Klicka här för att öppna Expressens artikel
(artikeln kan endast läsas i sin helhet av tidningens prenumeranter)

Klicka här för att läsa mer om 66-årsregeln samt hitta länk till rapporten