Övrigt

Generationsträff för Sverige

I dag träffade förbundsordförande Eva Eriksson representanter för de politiska ungdomsförbunden. Syfte var att finna samsyn i frågor av betydelse för Sverige. Under mötet diskuterades en rad samhällsproblem som engagerar både ungdomar och seniorer: pensionssystemets effekter och tillkortakommanden, bostadsbristen och höga bostadskostnader, psykisk hälsa samt omotiverade åldersgränser. Deltagarna var eniga om att opinionsbildning är ett viktigt verktyg både för att påverka politiken och för att förändra attityder och fördomar.

  • 04 december 2017 04:12

Ny seniorpodd om olika aspekter av åldrandet

Livet är ett lotteri, men det går att påverka risken att drabbas av till exempel demens. I det här avsnittet av Seniorpodden möter vi Ingmar Skoog, som forskar om olika aspekter av åldrandet. Han är professor, psykiatriker och föreståndare för Age Cap på Göteborgs universitet och myntade för en tid sedan begreppet 70 det nya 50.

  • 27 november 2017 09:23

SPF Seniorernas nya medlemsundersökning: nästan varannan senior kan byta parti i valet

Nästan hälften av de tillfrågade kan tänka sig att byta parti i riksdagsvalet till ett parti som särskilt lyfter äldrefrågor. De viktigaste sakfrågorna är äldreomsorg, pensioner, vård, egen ekonomi och skatter.

  • 07 november 2017 04:46

Höj pensionsåldern – i Sveriges riksdag

SPF Seniorerna på Aftonbladet/Debatt idag: I landets högsta beslutande församling, Sveriges riksdag, är den seniora erfarenheten och mångfalden skrämmande låg.

  • 07 november 2017 08:39

Redovisning av medlemsantalet i SPF Seniorerna

Med anledning av nyhetsrapporteringen om PROs förändrade redovisning av sitt medlemsantal vill SPF Seniorerna klargöra hur vi hanterar redovisningen av vårt medlemsantal

  • 18 oktober 2017 11:48

Ny seniorpodd om att flytta utomlands

Allt fler svenskar väljer att, som pensionärer, flytta utomlands. I det här avsnittet av Seniorpodden möter vi en av dem. För Nils Ingvar Lundin var valet lätt. Den nya adressen blev Frankrike Provence och Hyères. Och hans viktigaste råd till den som funderar på ett pensionärsliv utanför Sverige är enkelt.

  • 09 oktober 2017 08:00

De har Hjärnkoll!

Än en gång slogs rekord i antal deltagande lag till förbundsfinalen i frågesportstävlingen SPF Seniorernas Hjärnkoll. Årets final lockade hela 21 distriktslag till start.

  • 27 september 2017 02:31

SPF Seniorerna i samtal med regeringen om seniorers ekonomi och forskning kring äldres sjukdomar

Inom ramen för regeringens pensionärskommitté samtalade ordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström idag med statsministern, forskningsministern och äldreministern

  • 25 september 2017 04:06