Övrigt

SPF Seniorerna i media under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan har SPF Seniorerna synts i tv, radio och tidningar i frågor som rör undernäring bland äldre, det växande antalet fattigpensionärer och sex på äldre dagar.

  • 07 juli 2017 11:07

Bra KD-förslag om bostadstillägget och krav på kommunerna vad gäller äldreboenden

SPF Seniorerna kommenterar KD:s utspel från Almedalen: Bra förslag om bostadstillägget och krav på kommunerna vad gäller äldreboenden

  • 07 juli 2017 10:18

Pensionärsorganisationerna svarar Expressens ledarsida

Med anledning av Malin Siwes ledartext i Expressen idag den 6 juli svarar landets tre största seniororganisationer henne gemensamt: bra att hon uppmärksammat våra krav, men synd att hon missförstått och utrycker åldersdiskriminering

  • 06 juli 2017 02:59

Torsdagens seminarier i Almedalen

Idag diskuterar SPF Seniorerna matens påverkan på äldres hälsa och välmående samt boende för äldre.

  • 06 juli 2017 06:55

Onsdagens seminarier i Almedalen

SPF Seniorerna diskuterar bland annat pensionspengar, nationellt vaccinationsprogram för äldre och pensionärernas krav inför valet.

  • 04 juli 2017 08:06

SPF Seniorerna i SVT om äldres viktigaste frågor

SPF Seniorernas nya förbundsordförande Eva Eriksson medverkade i SVT tillsammans med PRO för att diskutera vilka frågor inför nästa års val som är viktigast för landets seniorer

  • 04 juli 2017 07:06

Tisdagens seminarier i Almedalen

Under tisdagen hittar du SPF Seniorerna i Almedalen då vi bland annat diskuterar läkemedel och tillgängliga bostäder.

  • 03 juli 2017 09:26

Ekonomi, hälsa och diskriminering av äldre

Förbundet deltar i Almedalen för att sprida och bilda opinion för SPF Seniorernas budskap och för att påverka beslutsfattare och opinionsbildare. Idag rivstartar vi med flera seminarier.

  • 02 juli 2017 10:40