Enkätsvar Kristdemokraterna – pensioner

Har ditt parti något eller några förslag som rör den inkomstrelaterade allmänna pensionen? (Ja/Tveksam/Nej + beskriv kort förslaget/en)

Svar: Vi vill sänka skatten på pensionen. Vi vill utreda förslag om att garantipensionen höjs vid uppskjutet uttag, vilket gynnar arbetslinjen. Vi vill dessutom att andelen som avsätts till premiepensionen ökar, vilket skulle innebära en höjd pension. Historiskt har avkastningen på premiepensionen var mycket god.  

Och är ni nöjda med vad den inkomstrelaterade allmänna pensionen levererar idag eller mindre nöjda? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Nej, vi vill att den allmänna pensionen höjs. Det är därför vi vill sänka skatten, se över grundskyddet och öka andelen som går till PPM.

Jacob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson, tillika talesperson i äldrefrågor, står bakom svaren.